ทางบริษัทจะนำเสนอข่าวสารประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความทันสมัยต่อเหตุการณ์