Optional sidebar menu
Social media
Contact information
Address

88 Soiphatkasam 98/1 PhatkasamRoad Bangkea Bangkok 10160

Email

3Q@3-qmedia.com

Phone

0-2444-2886 - 7, 0-2408-9492

Fax

0-2408-9493

การสั่งซื้อ

ช่องทางที่ 1

โทรศัพท์ : 02-444-2886 - 7, 02-408-9492

ช่องทางที่ 2

โทรสาร : 02-408-9493 (อัตโนมัติ)

ช่องทางที่ 3

อีเมล์ : 3Q@3-Qmedia.com

ช่องทางที่ 4

ไปรษณีย์ : ฝ่ายขาย บริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด 88 ซอยเพชรเกษม 98/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

การขนส่ง

สถาบันทางการศึกษา

มีบริการขนส่งให้ฟรี !! ขนส่งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สถานประกอบการค้าหรืออื่น ๆ

มีค่าบริการขนส่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ** หากมีขอสงสัยโปรดโทรมาสอบถาม **

การชำระเงิน

บัญชีธนาคารกรุงไทย

บัญชีบริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

ชำระเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

สาขาบางแคเหนือ ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 169-0-01724-4

บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บัญชีบริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

ชำระเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

สาขาเพชรเกษม 55 ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 300-1-28175-5

บัญชีธนาคารกสิกรไทย

บัญชีบริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

ชำระเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด

สาขาเพชรเกษม อเวนิว บางแค ประเภทออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 785-2-16116-1